Noticias

Archivo de la categoría ‘GALICIA’

Plan Xeral de Control Tributario 2017. Galicia.

Jueves, 9 de Marzo de 2017

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2017 pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control tributario 2017.

DOG nº 36 de 21.02.2017

Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación.

Jueves, 9 de Febrero de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

DOG nº 28 de 09.02.2017

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Jueves, 9 de Febrero de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

DOG nº 28 de 09.02.2017

Calendario Laboral 2017. Galicia.

Viernes, 30 de Diciembre de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 DECRETO 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017.

DOG Nº 128 de 07.07.2016

Xefatura Territorial de A Coruña

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de A Coruña para o ano 2017

BOP-C Nº 206 de 31.10.2016

Xefatura Territorial de Lugo

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Lugo para o ano 2017

BOP-LU Nº 239 de 18.10.2016

Xefatura Territorial de Ourense

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Ourense para o ano 2017

BOP-OU Nº 252 de 02.11.2016

Xefatura Territorial de Pontevedra

 Resolución desta xefatura territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2017

BOP-PO Nº 220 de 17.11.2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017

DOG nº 195 de 13.10.2016

Regulación Integrada de Actividades Económicas e Apertura de Establecementos.

Domingo, 13 de Noviembre de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Xunta DECRETO 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Este regulamento ten por obxecto establecer o réxime xurídico e o procedemento de intervención administrativa aplicables ao exercicio de actividades económicas e á apertura dos establecementos destinados a estas, e á organización e desenvolvemento de espectáculos públicos e actividades recreativas en cumprimento do mandato de desenvolvemento regulamentario contido na disposición derradeira sexta da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Así mesmo, é obxecto deste regulamento o réxime xurídico das entidades de certificación de conformidade municipal, en execución da habilitación normativa contida na disposición derradeira sexta da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Este regulamento aplícase:
Á instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e á apertura dos establecementos destinados a este tipo de actividades.

Á organización e celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e á apertura dos establecementos públicos destinados a este tipo de actividades.

Ás entidades de certificación de conformidade municipal que desenvolvan a súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG nº 213 de 09.11.2016

Fomento do Emprendemento en Economía Social 2016

Miércoles, 27 de Julio de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XuntaORDE do 30 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016.

DOG nº 141 de 27.07.2016