Noticias

Archivo de la categoría ‘GALICIA’

Incentivos á Contratación Indefinida 2016

Martes, 26 de Julio de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Xunta ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do programa e incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

DOG nº 140 de 26.07.2016

Programa de Fomento e Consolidación do Emprego nas Pequenas Empresas de Nova Creación.

Lunes, 18 de Julio de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XuntaORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento TR807I).

DOG nº 135 de 18.07.2016

Plan Xeral de Control Tributario 2016. Galicia.

Lunes, 21 de Marzo de 2016

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Axencia Tributaria GaliciaRESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2016 pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control tributario 2016.

DOG nº 55 de 21.03.2016

Garantía en las Solicitudes de Aplazamiento o Fraccionamiento. Comunidades Autónomas.

Jueves, 17 de Marzo de 2016

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BOEOrden HAP/347/2016, de 11 de marzo, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.

BOE nº 66 de 17.03.2016

Medidas Fiscales y Administrativas. C.A. Galicia.

Martes, 1 de Marzo de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

XuntaLey 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

BOE nº 51 de 29.02.2016

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.

Martes, 1 de Marzo de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

XuntaLey 12/2015, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.

BOE nº 51 DE 29.02.2016