Noticias

Archivo de la categoría ‘Legislación Autonómica’

Medidas Fiscales y Administrativas. C.A. Galicia.

Martes, 1 de marzo de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

XuntaLey 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

BOE nº 51 de 29.02.2016

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.

Martes, 1 de marzo de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

XuntaLey 12/2015, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.

BOE nº 51 DE 29.02.2016

Calendario Laboral 2016. Galicia.

Jueves, 10 de diciembre de 2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

XuntaDECRETO 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2016.

DOG Nº 139 de 24.07.2015

Departamento Territorial de A Coruña

BOP A CORUÑA– Resolución deste departamento territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de A Coruña para o ano 2016

BOP-C Nº 208 de 30.10.2015

Departamento Territorial de Lugo

BOP LUGO– Resolución deste departamento territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Lugo para o ano 2016

BOP-LU Nº 240 de 20.10.2015

Departamento Territorial de Ourense

BOP OURENSE– Resolución deste departamento territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Ourense para o ano 2016

BOP-OU Nº 249 de 29.10.2015

Departamento Territorial de Pontevedra

BOP PONTEVEDRA– Resolución deste departamento territorial pola que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2016

BOP-PO Nº 219 de 12.11.2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Xunta– ORDE do 9 de outubro de 2015 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2016.

DOG Nº 197 de 15.10.2015

Incentivos. Emprego Xuvenil 2015.

Jueves, 20 de agosto de 2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

XuntaORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

DOG Nº 158 DE 20.08.2015

Dominio .gal

Jueves, 21 de mayo de 2015

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA

TICDECRETO 74/2015, de 13 de mayo, por el que se regula la organización de la presencia en internet de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia bajo el dominio de nivel superior .gal.

DOG nº 94 de 21.05.2015

Regulamento do Rexistro Industrial de Galicia.

Lunes, 30 de marzo de 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

XuntaDECRETO 37/2015, do 12 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Industrial de Galicia.

Inclusión no Rexistro Industrial de Galicia

1. No prazo de seis meses contados desde a entrada en vigor deste decreto as industrias, actividades, empresas de servizos, entidades e axentes que estiveren inscritos no Rexistro de Establecementos Industriais de Galicia, regulado polo Decreto 115/2000, do 11 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Establecementos Industriais de Galicia, inscribiranse de oficio no Rexistro Industrial de Galicia.

2. No prazo de seis meses, contados desde a entrada en vigor deste decreto, as industrias que o 8 de febreiro de 2010, data en que entrou en vigor o Real decreto 108/2010, do 5 de febreiro, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para a súa adaptación á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso das actividades de servizos e o seu exercicio, estiveren inscritas no Rexistro de Industrias Agrarias e continuasen con actividade á entrada en vigor deste decreto, inscribiranse de oficio no Rexistro Industrial de Galicia.

DOG nº 60 de 30.03.2015