Noticias

Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

IGAPE– RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

D.O.G. nº 187 de 01.10.2013

 

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: