Noticias

Medidas fiscais e administrativas (Orz. 2015).

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

XuntaLEI 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a adopción de diferentes medidas, unhas de carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que, pola súa natureza, deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, non deben integrarse nas leis anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas.

DOG nº 249 de 30.12.2014
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: