Noticias

Fomento do Emprego de Persoas con Discapacidade no Mercado Ordinario de Traballo 2016. Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XuntaORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede a súa convocatoria para o ano 2016.

DOG nº 248 de 30.12.2015

Etiquetas:

Los comentarios están cerrados.