Noticias

Plan Xeral de Control Tributario de 2012.

CONSELLERÍA DE FACENDA

Xunta– Resolución do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se aproban os criterios xerais do Plan Xeral de Control Tributario de 2012.

DOG nº 47 de 07.03.2012

Directrices do Plan Xeral de Control Tributario de 2012

  • Consideracións xerais.
  • Actuacións no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
  • Actuacións no imposto sobre sucesións e doazóns.
  • Actuacións no imposto sobre o patrimonio.
  • Actuacións no imposto sobre a renda das persoas físicas.
  • Actuacións nos tributos sobre o xogo.
  • Actuacións no ámbito dos tributos ambientais.
  • Actuacións no ámbito das taxas e dos prezos.
  • Actuacións de control en materia recadatoria.
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: