Convenios Colectivos

Ámbito Geográfico 82-Galicia

Pompas Fúnebres. Tablas Salariales 2018

lunes, 12 de marzo de 2018

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da comisión paritaria do V Convenio colectivo autonómico para o sector de pompas fúnebres, polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2018.

Convenio nº 82000565

DOG nº 50 de 12.03.2018

Peluquerías de señoras, caballeros, unisex y belleza. Convenio Colectivo 2016-2019

martes, 29 de agosto de 2017

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do Convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para salóns de peiteado de donas, cabaleiros, unisex e salóns de beleza (2016, 2017, 2018, 2019).

Convenio nº 82000535

DOG nº 163 de 29.08.2017

Centros Especiales de Empleo. Tablas Salariales 2016

miércoles, 3 de mayo de 2017

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro do acordo da Comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego polo que se actualizan as táboas salariais do ano 2016.

Convenio nº 82000775

DOG nº 84 de 03.05.2017

Residencias Privadas de la Tercera Edad. Tablas Salariales 2017

miércoles, 29 de marzo de 2017

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade de Galicia polo que se actualizan as táboas salariais para o ano 2017.

Convenio nº 82000475

DOG nº 62 de 29.03.2017

Orquestras de Verbena. Convenio Colectivo 2017-2018.

viernes, 3 de febrero de 2017

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do I Convenio colectivo do sector de orquestras de verbena de Galicia 2017-2018.

Convenio nº 82100095

DOG nº 24 de 03.02.2017

 

Pompas Fúnebres. Convenio Colectivo 2015-2018

martes, 16 de junio de 2015

CONVENIO COLECTIVO

DOG MODERNO– RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do V Convenio colectivo para o sector de pompas fúnebres de Galicia.

Convenio nº 82000565

DOG nº 112 de 16.06.2015