Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Implantación Responsabilidad Social Empresarial e Igualdad Laboral. Subvenciones PyMES. 2017.

Miércoles, 3 de Mayo de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

DOG nº 84 de 03.05.2017

Valoración Bens Inmobles. ISD; ITP; AJD. Galicia

Viernes, 28 de Abril de 2017

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

 RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

Ver anexos

DOG nº 82 DE 28.04.2017

Incentivos. Emprego Xuvenil 2017.

Lunes, 10 de Abril de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR353B).

DOG nº 70 de 10.04.2017

Incentivos á Contratación Indefinida 2017

Jueves, 6 de Abril de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

DOG nº 68 de 06.04.2017

Plan Xeral de Control Tributario 2017. Galicia.

Jueves, 9 de Marzo de 2017

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2017 pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control tributario 2017.

DOG nº 36 de 21.02.2017

Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación.

Jueves, 9 de Febrero de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

LEI 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

DOG nº 28 de 09.02.2017