Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Emprendemento Feminino. Programa Emega.

viernes, 4 de agosto de 2017

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

 RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2017.

DOG nº 148 de 04.08.2017

 

Subvencións. Incentivos o Emprego Autónomo e a Contratación de Persoas Mozas.

viernes, 4 de agosto de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

DOG nº 148 DE 04.08.2017

Programa do Bono das Persoas Autónomas.

lunes, 31 de julio de 2017

CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341Q).

Persoas beneficiarias.

As persoas traballadoras autónomas que residan e teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

DOG nº 144 de 31.07.207

Fomento e Consolidación do Emprego. PEMES NE

martes, 23 de mayo de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR807I).

DOG nº 97 de 23.05.2017

Presentación Electrónica de Documentos. Xunta de Galicia.

lunes, 15 de mayo de 2017

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 ORDE do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

Procedemento PR004A

DOG nº 87 de 08.05.2017

Implantación Responsabilidad Social Empresarial e Igualdad Laboral. Subvenciones PyMES. 2017.

miércoles, 3 de mayo de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

DOG nº 84 de 03.05.2017