Noticias

Valoración Bens Inmobles. ISD; ITP; AJD. Galicia

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

 RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

Ver anexos

DOG nº 82 DE 28.04.2017
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: ,