Convenios Colectivos

Ámbito Geográfico 82-Galicia

Empresas Organizadoras do Xogo do Bingo. Convenio Colectivo 2018-2020

lunes, 23 de noviembre de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do Convenio colectivo das empresas organizadoras do xogo do bingo.

Convenio nº 82000275

DOG nº 236 do 23.11.2020

Guindastres Móbiles Autopropulsados de Galicia. Táboas Salariais 2020

martes, 10 de noviembre de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo polo que se actualizan as táboas salariais do convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia.

Convenio nº 82000945

DOG nº 227 do 10.11.2020

Instalaciones Deportivas y Gimnasios. Convenio Colectivo 2019-2022

martes, 7 de julio de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do IV Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convenio nº 82001065

DOG nº 134 do 07.07.2020

 

Eventos, Servicios y Producciones Culturales. Convenio Colectivo 2019-2020

viernes, 3 de julio de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do III Convenio colectivo de eventos, servizos e producións culturais de Galicia.

Convenio nº 82001055

DOG nº 131 do 03.07.2020

Salas de Exhibición Cinematográfica. Tablas Salariales 2020-2021

jueves, 2 de julio de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo polo que se actualizan as táboas salariais do I Convenio colectivo do sector de salas de exhibición cinematográfica de Galicia.

Convenio nº 82100135

DOG nº 130 do 02.07.2020

Pompas Fúnebres. Tablas Salariales 2020

martes, 14 de abril de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da Comisión Paritaria do VI Convenio colectivo autonómico para o sector de pompas fúnebres, polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2020.

Convenio nº 82000565

DOG nº 71 do 14.04.2020