Convenios Colectivos

Ámbito Sectorial Servicios

Estaciones de Servicio. Convenio Colectivo 2019-2021

miércoles, 11 de marzo de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.

Convenio nº 99001995

BOE nº 62 de 11.03.2020

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. Tablas Salariales 2020

miércoles, 11 de marzo de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.

Convenio nº 99010955

BOE nº 62 de 11.03.2020

Centros Especiales de Empleo. Convenio Colectivo 2020-2022

lunes, 24 de febrero de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do Convenio colectivo galego de centros especiais de emprego.

Convenio nº 82000775

DOG nº 37 do 24.02.2020

Centros Especiales de Empleo. Tablas Salariales 2018-2019

miércoles, 29 de enero de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia das táboas salariais para os anos 2018 e 2019 do convenio autonómico de centros especiais de emprego.

Convenio nº 82000775

DOG nº 19 do 29.01.2020

Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (Handling). Convenio Colectivo 2020-2021

lunes, 13 de enero de 2020

CONVENIO COLECTIVO

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos.

Convenio nº 99015595

BOE nº 11 de 13.01.2020

Aparcadoiros, garaxes e estacionamentos regulados de superficie. Tablas Salariales 2011-2013

miércoles, 4 de diciembre de 2019

CONVENIO COLECTIVO

 RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión e actualización das táboas salariais para os anos 2011, 2012 e 2013 do VI Convenio colectivo autonómico de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie e retirada e depósito de vehículo da vía pública.

Convenio nº 82000575

DOG nº 231 de 04.12.2019