Noticias

Archivo de la categoría ‘COVID-19’

Medidas de Prevención. COVID-19 Galicia.

jueves, 22 de octubre de 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 ORDE do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG nº 212-bis do 21.10.2020

COVID-19. Compendio de Legislación (16.10.2020)

domingo, 18 de octubre de 2020

CRISIS SANITARIA COVID-19

Derecho Europeo, Estatal y Autonómico

Compendio de Legislación

Edición Actualizada a 16.10.2020

CÓDIGOS ELECTRÓNICOS B.O.E.

Actuaciones Coordinadas en Salud Pública

jueves, 1 de octubre de 2020

MINISTERIO DE SANIDAD

 Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020.

BOE nº 260 de 01.10.2020

Medidas Sociales en Defensa del Empleo

miércoles, 30 de septiembre de 2020

JEFATURA DEL ESTADO

 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

BOE nº 259 de 30.09.2020

Protocolos Saúde Pública: Illamentos e Corentenas. Covid-19 Galicia.

lunes, 31 de agosto de 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 ORDE do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación  da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos.

DOG nº 175 do 29.08.2020

Centros Educativos. COVID-19 Galicia.

lunes, 31 de agosto de 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 ORDE do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a  transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21.

DOG nº 174-bis do 28.08.2020