Noticias

Archivo de la categoría ‘COVID-19’

Medidas de Prevención Específicas. COVID-19 Galicia

miércoles, 12 de mayo de 2021

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

DOG nº 89-bis do 12.05.2021

Decaemento do Estado de Alarma. Medidas de Prevención Específicas. COVID-19 Galicia

sábado, 8 de mayo de 2021

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

DOG nº 86-bis do 07.05.2021

Decaemento do Estado de Alarma. Covid-19 Galicia

sábado, 8 de mayo de 2021

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das 00.00 do 9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de Galicia na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARSCoV-2 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG nº 86-bis do 07.05.2021

Fin del Estado de Alarma. Medidas Urgentes

sábado, 8 de mayo de 2021

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

BOE nº 107 de 05.05.2021

Medidas de Prevención Específicas. COVID-19 Galicia

viernes, 7 de mayo de 2021

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 5 de maio de 2021  pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG nº 84-bis do 05.05.2021

Medidas de Prevención. Covid-19 Galicia

viernes, 7 de mayo de 2021

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DOG nº 84-bis do 05.05.2021