Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Subvencións. Incentivos a Contratación de Persoas Mozas.

viernes, 13 de abril de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR349T).

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

DOG  nº 72 de 13.04.2018

 

Plan Xeral de Control Tributario 2018. Galicia.

lunes, 12 de marzo de 2018

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

 RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018 pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control tributario 2018.

DOG nº 50 de 12.03.2018

Incentivos á Contratación na Empresa Ordinaria 2018

miércoles, 14 de febrero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, e se convocan para o ano 2018.

DOG nº 24 de 02.02.2018

 Corrección de erros

DOG nº 32 de 14.02.2018

Fomento e Consolidación do Emprego 2018. PEMES NE. Galicia.

sábado, 27 de enero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOG nº 19 de 26.01.2018

Promoción do Emprego Autónomo 2018. Galicia.

viernes, 26 de enero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOG nº 19 de 26.01.2018

Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación.

jueves, 28 de diciembre de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOG nº 245 de 28.12.2017