Noticias

Archivo de la categoría ‘Galicia’

Plan Xeral de Control Tributario 2019. Galicia.

viernes, 8 de marzo de 2019

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

 RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control tributario 2019.

DOG nº 48 de 08.03.2019

Fomento e Consolidación do Emprego 2019. PEMES NE. Galicia.

viernes, 25 de enero de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019.

DOG nº 18 de 25.01.2019

Promoción do Emprego Autónomo 2019. Galicia.

viernes, 25 de enero de 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.

DOG nº 18 de 25.01.2019

Medidas Fiscais e Administrativas.

viernes, 28 de diciembre de 2018

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOG nº 247 de 28.12.2018

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

viernes, 28 de diciembre de 2018

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

DOG nº 247 de 28.12.2018

Subvencións. Incentivos a Contratación de Persoas Mozas.

viernes, 13 de abril de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR349T).

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

DOG  nº 72 de 13.04.2018