Noticias

Archivo de la categoría ‘Galicia’

Medidas de Prevención. Nova Normalidade.

sábado, 18 de julio de 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

DOG nº 143 do 18.07.2020

Medidas de Prevención. Nova Normalidade.

sábado, 27 de junio de 2020

CONSELLERIA DE SANIDADE

 RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

DOG nº 126 do 27.06.2020

Galicia. Entrada na nova normalidade.

domingo, 14 de junio de 2020

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 DECRETO 90/2020, do 13 de xuño, polo que se declara a superación da fase III do Plan para a desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer fronte á pandemia do COVID-19, aprobado mediante o Acordo do Consello de Ministros do 28 de abril de 2020 e, polo tanto, a entrada na nova normalidade, con efectos desde as 00.00 horas do día 15 de xuño de 2020.

DOG nº 115-Bis do 13.06.2020

Medidas de Prevención. Nova Normalidade.

sábado, 13 de junio de 2020

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

DOG nº 115 do 13.06.2020

Anticipos Prestación Desemprego. COVID-19

lunes, 27 de abril de 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 24 de abril de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación dos anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego consecuencia da crise económica provocada polo COVID-19 (código de procedemento TR820X).

DOG nº 80 do 27.04.2020

Emerxencia Sanitaria COVID-19. Medidas Sociales. Galicia

domingo, 15 de marzo de 2020

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 • A Xunta de Galicia asegurará a apertura de todos os albergues sociais para que as persoas sen fogar poidan dispor dun servizo de pernoita, extremando as precaucións na liña das recomendacións das autoridades sanitarias.
 • As cociñas económicas e comedores sociais deberán manter o seu funcionamento habitual, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de comensais a un terzo da súa capacidade e reforzando a subministración de comida para o consumo fóra do centro.
 • Os centros de atención social continuada manterán a súa actividade, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de persoas usuarias a un terzo da súa capacidade.
 • Os centros de día de inclusión social suspenderán a súa actividade regular durante o período de emerxencia sanitaria, agás os servizos de mantemento da hixiene (como ducha ou lavandaría) e os servizos de “calor e café”.

Poderán continuar abertas as actividades e establecementos seguintes por considerárense correspondentes a bens de primeira necesidade:

 • Comercio ao retallo de ferraxaría, pintura e vidro en establecementos especializados
 • Ópticas
 • Venda ambulante de alimentación a domicilio en camións tenda

Liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade.

 • Todos os establecementos comerciais de primeira necesidade exceptuados da suspensión no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo e neste acordo, e que, polo tanto, poden continuar abertos, terán liberdade horaria para fixaren sen limitacións os horarios dos seus establecementos comerciais.

Suspéndese, a actividade económica de concesionario de venda de automóbiles.

 • Aclárase expresamente que a actividade correspondente a talleres de reparación poderá seguir realizándose. Os establecementos que combinen reparación con venda de vehículos ou automóbiles soamente poderán realizar a actividade de reparación.

Así mesmo, e polo mesmo tempo, suspéndense as actividades económicas correspondentes a academias, autoescolas e perrucarías (agás servizos a domicilio por causas debidamente xustificadas).

Aclaracións sobre as actividades que poden permanecer abertas, por non estaren incluídas na suspensión acordada

Ante as consultas formuladas, aclárase expresamente para evitar dúbidas que as seguintes actividades económicas privadas non están afectadas pola suspensión ordenada no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 e, en consecuencia, poden permanecer abertas:

  • Actividades sanitarias e de servizos sociais (entre elas, actividades hospitalarias, médicas e odontolóxicas, asistencia en establecementos residenciais).
  • Actividades financeiras e de seguros.
  • Actividades profesionais, científicas e técnicas.
  • Actividades administrativas e servizos auxiliares.
  • Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios.
  • Actividades de servizos sociais sen aloxamento.
  • Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico.
  • Lavado e limpeza de pezas téxtiles e de pel.
  • Pompas fúnebres e actividades relacionadas.
  • Fisioterapeutas.
  • Técnicos de reparación e mantemento.
  • Servizos veterinarios.

A lista anterior recóllese para efectos meramente aclaratorios e informativos, sen que se poida entender que as actividades que non se citan están suspendidas. As actividades suspendidas son unicamente aquelas que se recollen no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo e as recollidas no Real decreto de declaración do estado de alarma.

DOG nº 51 do 15.03.2020