Noticias

Archivo de la categoría ‘NORMATIVA AUTONÓMICA’

Incentivos á Contratación na Empresa Ordinaria 2018

miércoles, 14 de febrero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, e se convocan para o ano 2018.

DOG nº 24 de 02.02.2018

 Corrección de erros

DOG nº 32 de 14.02.2018

Fomento e Consolidación do Emprego 2018. PEMES NE. Galicia.

sábado, 27 de enero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOG nº 19 de 26.01.2018

Promoción do Emprego Autónomo 2018. Galicia.

viernes, 26 de enero de 2018

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOG nº 19 de 26.01.2018

Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación.

jueves, 28 de diciembre de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOG nº 245 de 28.12.2017

Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

jueves, 28 de diciembre de 2017

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

DOG nº 245 de 28.12.2017

Incentivos á Creación de Emprego 2017

viernes, 11 de agosto de 2017

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 ORDE do 19 de xullo 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

DOG nº 153 de 11.08.2017