Noticias

Certificación de la competencia profesional.

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

XuntaOrde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental.

Inscrición e matrícula:

O período de inscrición abranguerá desde o día 13 ao 23 de outubro de 2009, ambos os dous incluídos.

Familia profesional: actividades agrarias.

 • Ciclo formativo: explotacións agrícolas intensivas. Real decreto polo que se establece o título: 1716/1996, do 12 de xullo (BOE do 13 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: Decreto 74/1999, do 11 de marzo (DOG do 8 de abril).

Familia profesional: actividades marítimo-pesqueiras.

 • Ciclo formativo: operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque. Real decreto polo que se establece o título: Real decreto 725/1994, do 22 de abril (BOE do 24 de xuño) en consonancia co devandito Real decreto 676/1993. Decreto polo que se establece o currículo: Decreto 230/1997, do 30 de xullo, (DOG do 3 de setembro).
 • Ciclo formativo: pesca e transporte marítimo. Real decreto polo que se establece o título: Real decreto 724/1994, do 22 de abril, (BOE do 24 de xuño), en consonancia co devandito Real decreto 676/1993. Decreto polo que se establece o currículo: Decreto 234/1997, do 30 de xullo (DOG do 11 de setembro).

Familia profesional: comercio e márketing.

 • Ciclo formativo: comercio. Real decreto polo que se establece o título: 1655/1994, do 22 de xullo (BOE do 29 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: Decreto 234/2000, do 13 de setembro (DOG do 11 de outubro).

Familia profesional: comunicación, imaxe e son.

 • Ciclo formativo: son. Real decreto polo que se establece o título: 2036/1995, do 22 de decembro (BOE do 6 de febreiro de 1996). Decreto polo que se establece o currículo:

Familia profesional: edificación e obra civil.

 • Ciclo formativo: desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción. Real decreto polo que se establece o título: 2208/1993, do 17 de decembro (BOE do 19 de febreiro de 1994). Real decreto 1411/1994, do 25 de xuño (BOE do 9 de agosto). Decreto polo que se establece o currículo: 231/1997, do 30 de xullo (DOG do 5 de setembro de 1997).

Familia profesional: electricidade e electrónica.

 • Ciclo formativo: equipamentos e instalacións electrotécnicas. Real decreto polo que se establece o título: 623/1995, do 21 de abril (BOE do 17 de agosto). Decreto polo que se establece o currículo: 240/1997, do 30 de xullo (DOG do 12 de setembro).

Familia profesional: fabricación mecánica.

 • Ciclo formativo: soldadura e caldeiraría. Real decreto polo que se establece o título: 1657/1994, do 22 de xullo (BOE do 27 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: Decreto 213/2000, do 21 de xullo (DOG do 15 de setembro).

Familia profesional: hostalaría e turismo.

 • Ciclo formativo: servizos de restaurante e bar. Real decreto polo que se establece o título: 2221/1993, do 17 de decembro (BOE do 10 de marzo de 1994). Decreto polo que se establece o currículo: 283/1999, do 7 de outubro (DOG do 6 de novembro).

Familia profesional: industrias alimentarias.

 • Ciclo formativo: elaboración de viños e outras bebidas. Real decreto polo que se establece o título: 2055/1995, do 22 de decembro (BOE do 16 de febreiro de 1996). Decreto polo que se establece o currículo: 347/1999, do 3 de decembro (DOG do 11 de xaneiro de 2000).

Familia profesional: mantemento e servizos á produción.

 • Ciclo formativo: instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas. Real decreto polo que se establece o título: 2045/1995, do 22 de decembro (BOE do 13 de febreiro de 1996). Decreto polo que se establece o currículo: 254/2000, do 13 de setembro (DOG do 26 de outubro).
 • Ciclo formativo: montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor. Real decreto polo que se establece o título: 2046/1995, do 22 de decembro (BOE do 12 de febreiro de 1996). Decreto polo que se establece o currículo: 90/1999, do 11 de marzo (DOG do 15 de abril).

Familia profesional: mantemento de vehículos autopropulsados.

 • Ciclo formativo: carrozaría. Real decreto polo que se establece o título: 1650/1994, do 22 de xullo (BOE do 26 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: 333/1999, do 17 de novembro (DOG do 27 de decembro).
 • Ciclo formativo: electromecánica de vehículos. Real decreto polo que se establece o título: 1649/1994, do 22 de xullo (BOE do 26 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: 232/1997, do 30 de xullo (DOG do 9 de setembro). Decreto polo que se establece o currículo: 232/1997, do 30 de xullo (DOG do 9 de setembro).

Familia profesional: sanidade.

 • Ciclo formativo: audioprótese. Real decreto polo que se establece o título: 62/2001, do 26 de Xaneiro (BOE do 15 de febreiro). Decreto polo que se establece o currículo: ¿??
 • Ciclo formativo: farmacia. Real decreto polo que se establece o título: 547/1995, do 7 de abril (BOE do 5 de xuño). Decreto polo que se establece o currículo: 100/2000, do 31 de marzo (DOG do 9 de maio).
 • Ciclo formativo: laboratorio de diagnóstico clínico. Real decreto polo que se establece o título: 539/1995, do 7 de abril (BOE do 3 de xuño). Decreto polo que se establece o currículo: 595/2005, do 29 de decembro (DOG do 18 de xuño de 2006).

En Borístenes Crayencourt SL estamos a su disposición para resolverle cualquier cuestión relacionada.

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: