Convenios Colectivos

Actores y Actrices de Teatro de Galicia. Tablas Salariales 2014

CONVENIO COLECTIVO

Xunta– RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da comisión negociadora do convenio colectivo de actores e actrices de teatro de Galicia.

Convenio nº 82001015

DOG nº 38 de 25.02.2014
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Ámbito geográfico:

Ámbito sectorial: