Convenios Colectivos

Empresas Editoriales de Galicia. Tablas Salariales 2013

CONVENIO COLECTIVO

Xunta– Resolución do 13 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de prórroga do convenio colectivo galego de editoriais.

Convenio nº 82000425

DOG nº 45 de 06.03.2014
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Ámbito geográfico:

Ámbito sectorial: