Noticias

Medidas de Prevención. COVID-19 Galicia.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

DOG nº 164 do 15.08.2020
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: