Noticias

Promoción do Emprego Autónomo 2021. Galicia.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 20 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

DOG nº 148 do 04.08.2021
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: