Noticias

Protocolos Saúde Pública: Illamentos e Corentenas. Covid-19 Galicia.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 ORDE do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación  da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos.

DOG nº 175 do 29.08.2020
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

Etiquetas: